İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız  

TB Sewtech Turkey ve çalışanları olarak, “İş Güvenliği Zorunluluktur” prensibi çerçevesinde ilgili yasal ve diğer tüm gereksinimlere tam olarak uyar; “Sıfır İş Kazası” hedefine her zaman ulaşmak için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratırız. 

Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak adına yapılan tüm çalışmalar en üst düzey yöneticiden başlayarak tüm çalışanlarının ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda, insana değer ve topluma katkıyı da temel alan bir bakış açısı ile; 

     * Tüm operasyonlardaki riskleri belirler ve riskleri azaltmak için gerekli tedbirleri alır,

     * Çalışmaların sürdürülebilirliğinin ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için sağlık ve güvenlik kurullarını oluşturmak da dahil çeşitli faaliyetler düzenler,

     * Çalışanların ve temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımını sağlar ve gelişimine katkılarını destekler,

     * İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için eğitimler düzenler,

     * İçinde bulunduğu ekosistemdeki tüm paydaşların işbirliği taleplerine olumlu yaklaşımı benimser, fırsat bulduğu her platformda tecrübeleri ve iyi uygulamaları paylaşarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik farkındalığını arttırmayı amaçlar,

     * Tüm çalışanların, kişisel koruyucu ekipmanlarını düzenli olarak kullanması için gerekli şartları sağlayarak ve denetleyerek iş yerindeki riskleri minimize eder,

     * İş yerinde kullanılan bütün makinelerin  güvenli kullanımı için uygunluğunu kontrol eder ve makine güvenliğini sağlar, 

     * Acil durum prosedürleri ve tahliye planlarının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi için gerekli faaliyetleri yapar,

     * Çalışma koşullarını, ekipmanları ve iş düzenlemelerini, çalışanların sağlığını koruyacak şekilde optimize eder ,

     * Yangın söndürme ekipmanlarının bakımı, kontrolü  ve yangın tatbikatları gibi önlemleri alarak yangın riskini en aza indirir,

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile örnek bir kuruluş olmak ve topluma katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

 

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry